Ubezpieczenia majątkowe, chronią Twój dom, mieszkanie od najczęściej występujących zdarzeń, takich jak: pożar, zalanie czy kradzież. Dzięki ubezpieczeniu uzyskasz również środki finansowe w przypadku zniszczenia sprzętów domowych. Ubezpieczenie zapewnia ochronę w sytuacjach związanych z OC w życiu prywatnym, a także w wyniku NNW oraz Ochronę Prawną. To idealny pakiet ubezpieczeń dla Twojego domu, mieszkania.

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?
Ubezpieczenie skierowane jest do każdego, kto poszukuje solidnego zabezpieczenia
członków rodziny oraz swojego majątku.

Korzyści dla Ciebie:

Zabezpieczenie domu, mieszkania i jego wyposażenia, a także domków letniskowych, obiektów małej architektury, kolektorów słonecznych, czy siłowników do bram.
Ochrona od zdarzeń losowych przez cały rok, np. uszkodzenie rynny pod ciężarem śniegu w zimie.
Odpowiedzialność Concordia za koszty poszukiwania szkody, gdy nie jest znana jej przyczyna.
Pokrycie kosztów lokalu zastępczego, jeśli w wyniku nieprzewidzianego zdarzenia w Twoim domu, mieszkaniu nie można zamieszkać.
Pomoc specjalisty np. hydraulika, elektryka oraz pokrycie kosztów jego dojazdu i robocizny.
Ochrona w ramach OC obowiązująca na terenie Europy (obejmuje czynności życia codziennego i nieruchomości).
Możliwość ubezpieczenia kilku nieruchomości na jednej polisie.

Co zabezpiecza umowa ubezpieczenia?

od ognia i innych zdarzeń losowych,
od kradzieży z włamaniem i rabunku,
oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne od stłuczenia,
następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW),
odpowiedzialność cywilna (OC) w życiu prywatnym,
ochrona Prawna (OP).