Turysta to ubezpieczenie majątkowe, dzięki któremu możesz wypoczywać spokojnie w kraju i zagranicą. Ubezpieczony jesteś Ty, osoby, które wskażesz oraz Twój bagaż. Polisa daje poczucie bezpieczeństwa i gwarancję pomocy w trakcie podróży.

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie skierowane jest do Ciebie i Twojej rodziny.

Korzyści dla Ciebie:

Organizacja pomocy lekarskiej, transportu medycznego lub dostarczenia lekarstw w przypadku nieszczęśliwego wypadku czy nagłego zachorowania oraz pokrycie kosztów udzielonej pomocy poza granicami kraju.
Możliwość podwyższenia kosztów poszukiwania i ratownictwa, koszty akcji poszukiwawczej, np. z udziałem helikoptera mogą być bardzo wysokie.
Pomoc tłumacza w: urzędzie, szpitalu, hotelu czy w sytuacji wypadku drogowego.
Niezmienna składka, niezależna od wahań kursów walut.
OC w zakresie ubezpieczenia.
Zabezpieczenie podróży na całym świecie.

Co zabezpiecza umowa ubezpieczenia?

Koszty leczenia (KL) z Assistance.
Utrata lub zniszczenie bagażu podróżnego.
Odpowiedzialność cywilna (OC).
Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW).