Każdy posiadacz lub współposiadacz gospodarstwa rolnego podlega obowiązkowi ubezpieczenia wszystkich budynków gospodarczych. Zabezpieczamy Twoje gospodarstwo na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych. Ochrona może objąć także wyposażenie gospodarstwa, cenny sprzęt specjalistyczny, uprawy rolne i zwierzęta hodowlane, a nawet ziemiopłody oraz ruchomości domowe.

Gdyby doszło do nieprzewidzianych klęsk i zniszczeń, nie tracisz dorobku życia. Jesteś ubezpieczony.